Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân của người dùng khác:

Chúng tôi lấy thông tin cá nhân của bạn để:

  • Hỗ trợ khách hàng nhằm những lúc cần thiết.
  • Giải đáp các thắc mắc 
  • Cung cấp những dịch vụ mới nhất đến tay khách hàng

Chia sẻ thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba biết.

Bảo mật thông tin cá nhân:

Chúng tôi dùng tool bảo mật thông tin bằng SSL